UK | DK

CSR - samfundsansvar og bæredygtighed

Samfundsansvar, bæredygtighed og Corporate Social Responsibility er ikke nye ord og begreber i DOVISTA Gruppen. De har været en helt naturlig og integreret del af vores forretning og daglige arbejde siden starten i 1941.

DOVISTA Gruppens forhold til samfundsansvar og bæredygtighed er blandt andet udtrykt i vores mission og vision og understøttet af vores fælles værdigrundlag. Helt tilbage fra vores grundlæggelse i starten af 1940'erne har vi udviklet og produceret samfundsnyttige produkter, og vi har bestræbt os på at behandle vores medarbejdere, kunder, lokalsamfund og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder.

Vi arbejder målrettet med samfundsansvar og bæredygtighed inden for 4 hovedindsatser:

Mennesker

Vi mennesker i den vestlige verden opholder os indendørs i 90 % af tiden.
DOVISTA Gruppen udvikler og fremstiller vinduer og døre, der sikrer udsyn, dagslys og frisk luft i menneskers hverdag. Med vedvarende fokus på helhedsorienteret produktudvikling, funktionalitet og praktisk anvendelse er vi løbende med til at øge sundhed, tryghed, trivsel og livskvalitet for de mennesker, der hver dag bruger og lever med vores vinduer og døre.

DOVISTA Gruppen har i 2009 etableret det selvstændige videns- og formidlingscenter LIVINGlab by DOVISTA med det formål at udforske og oplyse om, hvordan anvendelsen af vinduer kan blive til størst mulig glæde og nytte for mennesker og miljø. Læs mere om LIVINGlab her.


Miljø

Ved løbende at optimere vores produkters funktionalitet og tekniske ydelser er vi med til at reducere bygningers opvarmningsbehov, øge dagslysudnyttelsen og tilføre frisk luft ved naturlig ventilation. Dette er alt sammen med til at reducere energiforbruget og nedbringe miljøbelastninger som udledning af CO2 og andre drivhusgasser.
Med et konsekvent fokus på kvalitet, levetid, miljøskånsom materiale- og ressourceanvendelse og et stigende blik på genanvendelighed arbejder vi målrettet med vores produkters miljøpåvirkning i hele deres livscyklus.

DOVISTA Gruppen har i 2009 etableret det selvstændige videns- og formidlingscenter LIVINGlab by DOVISTA med det formål at udforske og oplyse om, hvordan anvendelsen af vinduer kan blive til størst mulig glæde og nytte for mennesker og miljø. Læs mere om LIVINGlab her.


Samfund

DOVISTA Gruppen skaber samfundsnyttige produkter, der er til gavn og glæde for mennesker og miljø. Derudover bidrager vi til en positiv samfundsudvikling ved at være en solid og veldrevet erhvervsvirksomhed, der løbende tilpasser sig skiftende udfordringer og udviklinger, og som derfor kan vedblive med at være en positiv faktor i de lokalsamfund, hvor vi er til stede.
Det økonomiske afkast fra alle vore virksomheder går hvert år, sammen med bidrag fra den øvrige VKR Gruppe, via de to almennyttige fonde VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN tilbage til samfundet i form af økonomisk støtte til samfundsmæssig videnskabelig forskning og støtte til sociale, kulturelle og miljømæssige formål. I 2014 uddelte de to fonde i alt ca. 1,1 milliarder kroner som almennyttig økonomisk støtte.

Du kan læse mere om VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN og deres uddelinger og økonomiske støtte til samfundet her.


Medarbejdere

På tværs af DOVISTA Gruppens virksomheder sikrer vi, at alle er omfattet af et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø. Een arbejdsulykke er een for meget, og derfor er vi i særlig grad optaget af det forebyggende arbejde for et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vi tilfører alle de nødvendige ressourcer, der skal til for at sikre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og medarbejdere og ledelse arbejder sammen om at udvikle samarbejdet, dialogen og de konkrete resultater.

Medarbejderfonden støtter alle medarbejdere i DOVISTA Gruppen og deres nærmeste pårørende i tilfælde af sygdom eller ulykke.

Du kan læse mere om Medarbejderfonden for VKR Gruppen her.

- - -

FN Global Compact er verdens største initiativ for at fremme bæredygtighed. Omkring 14.000 virksomheder og organisationer fra hele verden har tilsluttet sig initiativet, der arbejder for at efterleve universelle principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

DOVISTA Gruppen har i 2016 tilsluttet sig FN Global Compact og udarbejder fra og med kalenderåret 2016 en årlig ”Communication on Progress” (COP), som rapporteres til FN Global Compact.

Denne rapportering vil fra og med 2016 udgøre den lovpligtige CSR redegørelse.

Du kan læse DOVISTA Gruppens rapportering til FN Global Compact nedenfor. Redegørelsen er ligeledes tilgængelig på FN Global Compacts hjemmeside.

 

2017 FN Global Compact, Communication on Progress (COP)

Tidligere redegørelser:

2016

2015

2014

2013

2012