UK | DK

LIVINGlab by DOVISTA

LIVINGlab er DOVISTA Gruppens videns- og formidlingsenhed, der udforsker og skaber ny viden om, hvordan vinduer kan blive til stadig større gavn for mennesker, miljø og samfund.

Sammen med vores kunder og frontløbere i byggebranchen og den akademiske verden undersøger og udvikler LIVINGlab den praktiske anvendelse og brug af vinduer.

Det gør vi ved at lave analyser og beregninger og vurdere konsekvenser af ny viden og forandringer i lovgivning eller markedsforhold. Vi er en engageret partner i udviklings- og demonstrationsbyggerier – byggerier, der skaber ny viden om vinduer og deres mulighed for at bidrage aktivt til en bæredygtig udvikling for mennesker, miljø og samfund.

Siden 2009 har vi deltaget i mere end 40 banebrydende og grænsesøgende projekter, fra de første lavenergi- og passivhuse, over plusenergi- og aktivhuse, til byggerier med et mere helhedsorienteret fokus, der også stiller udfordrende krav til indeklima og miljøskånsom ressourceanvendelse - bæredygtighed.

LIVINGlab har lang erfaring med at indgå i forskningsaktiviteter og partnerskaber med byggeriets parter, fakulteter, institutter og videnscentre i hele Nordeuropa. Vi deltager løbende i netværk om innovative løsninger til byggeriet, forberedende lovgivningsarbejde og udarbejdelse og kommentering af branchens standarder og normer.

LIVINGlab stiller sin viden til rådighed for alle dele af DOVISTA Gruppen, men også for alle andre, der interesserer sig for arkitektur, byggeri, energi, indeklima og bæredygtighed. Det gør vi gennem et vidtforgrenet netværk af både den akademiske og den praktisk udførende del af byggebranchen. Vi holder kurser og foredrag i fx Byggecentrum, på messer og konferencer, og vi deltager i uddannelse og specialarrangementer for DOVISTA Gruppens kundegrupper af arkitekter, entreprenører, håndværkere og bygherrer.

LIVINGlabs arbejde baserer sig på fem grundlæggende opgaver for DOVISTA Gruppen:

• Overvåge og identificere samfundsudviklinger, markedstrends og sociale tendenser
• Indsamle og skabe ny viden om vinduers effekt og potentiale for mennesker og miljø
• Analysere og teste DOVISTA Gruppens produkter - sparre med udviklingsafdelinger og salg
• Vurdere forretningsmæssige konsekvenser af udviklinger i byggeriet, byggelovgivningen, standardiseringsarbejdet og markedsudviklingen
• Formidle vores viden og metoder på objektiv og redelig vis for alle interesserede

For yderligere oplysning kontakt Peter Grønlund - se website www.livinglab.dk