UK | DK

Ejerforhold

DOVISTA A/S er 100 % ejet af VKR Holding A/S og indgår i VKR Gruppen - en af Danmarks største og mest velansete industrielle virksomhedsgrupper. DOVISTA A/S varetager ansvaret for drift og udvikling af forretningsområdet facadevinduer og yderdøre.

Den virksomhed, der i dag kendes som VKR Holding A/S, blev grundlagt i 1941 af Villum Kann Rasmussen og er i dag et selskab, der har til formål at skabe værdi gennem finansielle investeringer og ejerskab af virksomheder, der bringer dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

VKR Holding ejer i dag virksomheder inden for de selvstændige forretningsområder - Ovenlysvinduer, Facadevinduer, Termisk Solenergi. VKR Holdings virksomheder beskæftiger tilsammen ca. 14.900 medarbejdere i mere end 40 lande.

VKR Holding er i dag familie- og fondsejet og primært ejet af VILLUM FONDEN.

Fondens afkast anvendes, sammen med afkastet fra den tilknyttede VELUX Fonden, først og fremmest til at yde støtte til almennyttige opgaver inden for videnskab, kultur, kunst og sociale forhold - herunder bl.a.

• støtte forskning omkring dagslys og dets betydning for mennesket
• skabe et øget fokus på miljøet og klimaet som en af de største globale udfordringer
• støtte miljøforskning og øge den offentlige interesse for miljøspørgsmål
• støtte miljøprojekter med særligt fokus på den økologiske ligevægt i naturen
• uddele Villum Kann Rasmussens årslegat til teknisk og naturvidenskabelig forskning
• uddele VILLUM og VELUX FONDENES Dagslys- og Bygningskomponentpris
• støtte gæsteforskerprogrammer
• støtte større sociale og kulturelle projekter

Læs mere om VKR Holding A/S her

Læs mere om VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN og øvrige VKR-fonde her.