UK | DK

DOVISTA Gruppens historie

DOVISTA A/S blev etableret i 2004, men dele af DOVISTA Gruppen har været aktive i over 100 år. Historien om DOVISTA er dog først og fremmest en historie, der begynder tilbage i 1941.

I sommeren 1941 danner den unge ingeniør Villum Kann Rasmussen virksomheden V. Kann Rasmussen & Co. En af hans missioner er at udvikle et tagvindue, der kan måle sig med kvaliteten af datidens facadevinduer, og gennem adskillige opfindelser og patenter når han frem til det vindue, der i dag er kendt i hele verden - VELUX-vinduet.

Men Villum Kann Rasmussen vil lave andet og mere end tagvinduer. Han arbejder sideløbende på at udvikle andre opfindelser og byggekomponenter, og i 1952 lancerer han for første gang et facadevindue og registrerer senere varemærket VELFAC.

V. Kann Rasmussen & Co ændrer navn til VKR Holding A/S og foretager efterfølgende opkøb af en række facadevinduesproducenter, indtil VKR Gruppen i 2004 samler sine aktiviteter inden for facadevinduer og etablerer DOVISTA A/S som et aktivt datterselskab.

Nogenlunde samtidig formuleres idéen og strategien om Distinctive Brands - Shared Excellence, og det bliver begyndelsen på en løbende udvikling og udvidelse af DOVISTA Gruppen baseret på et ønske om en bred dækning af kundesegmenter, afsætningskanaler og geografi.

 


1941     Villum Kann Rasmussen stifter virksomheden V. Kann Rasmussen & Co.
1942     V. Kann Rasmussen & Co. lancerer VELUX-vinduet
1952     V. Kann Rasmussen & Co. sender det første facadevindue på markedet
1961     Villum Kann Rasmussen registrerer varemærket VELFAC
1963     Ribo Vinduer etableres
1968     Villum Kann Rasmussen stifter VKR Holding A/S
1978     VKR Gruppen overtager Ribo Vinduer
1992     Ribo Vinduer skifter navn til VELFAC A/S
1999     Rationel Vinduer indtræder i Gruppen
2000     SP Fönster (S) og Traryd (S) indtræder i Gruppen
2002     Mockfjärds (S) indtræder i Gruppen
2004     DOVISTA A/S etableres
2005     O.H. Industri indtræder i DOVISTA Gruppen
2006     Natre (N) indtræder i DOVISTA Gruppen
2008     Snidex (S) indtræder i DOVISTA Gruppen
2012     Lian (N) indtræder i DOVISTA Gruppen