UK | DK

Strategi

DOVISTAs forretningsstrategi er Distinctive Brands - Shared Excellence. Vi vil være til stede i et vinduesmarked, der er fragmenteret og lokalt. Vi tror på, at vi med udgangspunkt i et fælles strategisk fundament får skabt de bedste muligheder for at styrke og udvikle de individuelle virksomheders selvstændige identiteter, brands og positioner på udvalgte markeder.

Markedet for facadevinduer og -døre er karakteriseret af nationale præferencer, lokal loyalitet og kulturel forankring Det er derfor afgørende for os at være til stede der, hvor vi vil gøre forretning. Særpræg eller “distinctiveness” i det enkelte brand eller den enkelte virksomhed er derfor en af de væsentligste styrker, der fremmes i DOVISTA Gruppens strategiske arbejde - det kalder vi Distinctive Brands.

I et vindues værdikæde er der imidlertid en række leverancer, processer og produkter, der ikke er bundet til lokale forhold, men kan styrkes af tværgående samarbejder. Derfor arbejder DOVISTA Gruppens virksomheder og medarbejdere sammen på at opbygge fælles delte kvaliteter og kompetencer - det kalder vi Shared Excellence.

Vi tror på, at DOVISTA A/S med sit aktive ejerskab af en gruppe af solide virksomheder kan skabe merværdi for alle parter. Vi tror på, at vi i et aktivt samarbejde med klare mål og resultatkrav kan løfte hver enkelt virksomhed og fællesskabet til et højere niveau, end vi kunne have gjort hver for sig. DOVISTA A/S investerer derfor løbende i eksisterende og nye virksomheder med en attraktiv position og potentiale.

Vores løsninger, investeringer og ejerskab udvikles i et langsigtet perspektiv. Vi arbejder vedholdende på en sund og organisk vækst og en vækst baseret på opkøb af attraktive og velpositionerede virksomheder, hvis vi kan se DOVISTA som den rette ejer.

Vores strategi er baseret på, at hvert brand i DOVISTA Gruppen har en attraktiv position, en selvstændig identitet og selvstændig markedsførings- og markedsstrategi. På den måde kan vi gøre hver enkelt virksomhed konkurrencedygtig i udvalgte segmenter og distributionskanaler og være præcise i dækning af udvalgte kundesegmenter.

Det er vores mål, at DOVISTA Gruppens virksomheder hver især skal være nummer et eller to i udvalgte segmenter på deres respektive markeder - kendt for kvalitet, konkurrenceevne og gode relationer til kunderne. Vi har til stadighed fokus på lønsom vækst, og vi arbejder hver dag langsigtet hen mod vores mål om at blive førende på vores felt.